24 maart 2013

Aubergine Actuelle: Bijt in Brussel!

INE D'HOE
(tekst & foto's) photo P1040335_zps63b808be.jpg
Bijt in Brussel is een samenwerking van het Huis van het Nederlands en Muntpunt, die cursisten Nederlands in Brussel de kans biedt om hun frisgeleerde Nederlands op anderen uit te proberen via een uiteenlopende reeks gratis activiteiten. Ratatouille Bruxelloise beet een avondje mee in gemeenschapscentrum Kontakt.

“Elk jaar volgen duizenden Brusselaars cursussen Nederlands. Maar waar ze dat Nederlands kunnen oefenen, is niet altijd duidelijk. Nochtans leer je een taal pas echt, door ze te spreken en dus te oefenen.”

Daarom nodigt Bijt in Brussel docenten Nederlands uit om hun cursisten het Nederlandstalige activiteitenaanbod te leren kennen. Door de cursisten op deze manier te initiëren in het aanbod, vinden zij in de toekomst makkelijker de weg naar Nederlandstalige activiteiten in hun buurt. In samenwerking met gemeenschapscentra in Brussel organiseert Bijt in Brussel jaarlijks enkele Bijt in Brussel Dagen. Dit zijn uitgelezen gelegenheden om anderstaligen in contact te brengen met het Nederlandstalige aanbod van de centra, een project waar beide partijen wel bij varen.

Taaltandems

Peter De Temmerman (foto) is verantwoordelijk voor het project Bijt in Brussel bij het Huis van het Nederlands. Hij leidt ons kort rond in de wereld van Bijt:
"Met Bijt in Brussel kunnen cursisten Nederlands proeven van Nederlands buiten een lescontext. Ook Brusselaars die geen les volgen en een taaloefenkans Nederlands zoeken, kunnen bij ons terecht. We verwijzen hen door naar activiteiten van partnerorganisaties of richten zelf projecten op. Naast Bijt in Brussel, hebben we bijvoorbeeld ook Patati Patata, een initiatief dat mensen in ‘tandems’ koppelt: Wanneer bijvoorbeeld een Japanner hier Nederlands leert, kan die via dit project een Nederlandstalige oefenpartner zoeken die graag Japans wil leren."
Ook Bijt in Brussel is zo’n zelf geïnitieerd project, het dankt zijn succes aan drie elementen. Allereerst is het in contact brengen van cursisten Nederlands met bestaande Nederlandstalige activiteiten het hoofddoel. "Daarom worden de workshops op een Bijt in Brussel Dag zoals vandaag altijd kort ingeleid met een presentatie van het gastcentrum dat de activiteiten organiseert," verduidelijkt Peter. Een tweede doelstelling van Bijt in Brussel is het sensibiliseren van gemeenschapscentra en andere partnerorganisaties wat betreft hun taal en communicatie door middel van tips en opleidingen. In het verlengde hiervan zet Bijt tot slot met enkele organisaties een traject op poten om het publiek meer te betrekken bij de activiteiten van die organisatie. Op deze manier begeleidt Bijt in Brussel bijvoorbeeld een gemeenschapscentrum tijdens hun zoektocht naar een breder - anderstalig - publiek.

 photo P1040388_zps0c1d2c06.jpg photo P1040374_zpscb5373c7.jpg
 photo P1040396_zpscf3dca77.jpg photo P1040389_zpsd2466f0b.jpg

Een hapje Brussel

Op de Bijt in Brussel Dagen kunnen cursisten Nederlands gratis proeven van verschillende activiteiten uit het Nederlandstalige vrijetijdsaanbod van een aantal gemeenschapscentra. Deelnemende centra zijn  De Markten, Elzenhof, De Pianofabriek, Kontakt, De Kriekelaar en De Rinck. Op dinsdag 19 en donderdag 21 maart zijn er doorlopend workshops en activiteiten gepland. In Kontakt - waar wij een avond meedraaiden - is echter enkel het avondprogramma in trek "doordat de meeste cursisten hier geen tijd hebben overdag". Daarmee merkt Peter op dat het publiek van de lessen Nederlands - en dus van de Bijt in Brussel Dagen - sterk verschilt van regio tot regio.

Kontakt ligt in Sint-Pieters-Woluwe, één van de rijkste gemeenten van Brussel en dat is ook aan het publiek te zien. Clio Mannaert, docente Nederlands in Kontakt, beaamt Peters opmerking: "De meeste van mijn cursisten zijn hoogopgeleid en willen in sneltempo Nederlands leren voor hun job of gezin. Dikwijls volgen zij dan ook een versneld traject."

 photo P1040360_zps47e116cc.jpgClio laat haar cursisten graag deelnemen aan de Bijt in Brussel Dagen. Ze beschouwt die dagen als een verrijkende toevoeging aan de normale lesactiviteiten. Deze avond heeft ze echter geen tijd om zelf deel te nemen aan de avondactiviteiten in het centrum: “Net nu doen twee van mijn cursisten eindexamen, deze keer moeten wij moeten het programma jammer genoeg aan ons voorbij laten gaan.”

Het programma is beperkt maar divers. Deelnemers die de avond graag rustig doorbrengen, kiezen voor een vertoning van de Vlaamse film Loft, ideaal om hun kennis van het Nederlands op een ontspannen manier te toetsen. Actievere cursisten ontdekken de patissier in zichzelf met een workshop merveilleux maken. Onder leiding van banketbakker Koen hanteren de cursisten – de één al vlotter dan de andere – de spuitzak en toveren met eiwit en suiker meringues in alle vormen en maten tevoorschijn. Gewapend met noten, chocoladekrullen en verse slagroom demonstreert Koen hoe een merveilleux tot stand komt. Twee uur later kunnen de bakkers-in-spe 'Bijt in Brussel’ eindelijk letterlijk nemen en zet elke cursist zijn tanden in zijn deel van de spreekwoordelijke koek. Een kopje koffie of thee in de bar sluit een haast ongemerkt leerrijke avond af. Wie zou zo niet graag een nieuwe taal onderhouden?

2 opmerkingen:

Wij omarmen elke opmerking, prangende vraag, opbouwende kritiek of lovende reactie, so shoot! Oh ja .. en bedankt!