25 mei 2013

Foyer: iedereen thuis in Brussel

CHARLOTTE HUYSMANS
Foto's: FoyerFoyer is een organisatie die zich al meer dan 40 jaar bekommert om de integratie van Brusselaars met een migratieachtergrond. Dat is geen overbodige luxe: een recent onderzoek van socioloog Jan Hertogen toont aan dat maar liefst 24% van de Belgen een migratieachtergrond heeft. Ratatouille Bruxelloise sprak erover met Foyer-medewerkster Ann Trappers.

Image and video hosting by TinyPic
Bron: IC Foyer

“Foyer is eigenlijk een cluster van organisaties die allemaal werken aan de integratie van mensen met een migratiegeschiedenis in de Brusselse samenleving”, aldus Trappers. “Dat wil zeggen: de rechten van deze mensen verdedigen, hen helpen om actief deel te nemen aan de maatschappij en zorgen dat diensten en instellingen rekening houden met de diversiteit van de samenleving. De deelwerkingen hebben elk hun eigen specialisatie, maar maken deel uit van de grote Foyer-familie.”

Van jeugdhuis tot overkoepelende organisatie

Foyer is in 1969 als een jeugdhuis van de gemeente Molenbeek opgericht. Hieruit is de organisatie verder gegroeid en vertakt. Vandaag omvat Foyer vijf organisaties: Foyer vzw, Integratiecentrum Foyer, Vormingscentrum Foyer, Dar Al Amal en Foyer des Jeunes. Die laatste is het oorspronkelijke jeugdhuis en de enige Franstalige tak van de groep.

Vormingscentrum Foyer is een centrum voor deeltijds onderwijs. Het is gericht op jongeren van 16 tot 18 jaar die het erg moeilijk hebben op school, of weinig of nooit naar school zijn geweest en daardoor niet in het gewone onderwijs terecht kunnen. Het centrum biedt een beroepsopleiding en taallessen aan. Verder wordt er via persoonlijke ontwikkelingstrajecten gewerkt aan vaardigheden en attitudes die de leerlingen moeten helpen om opnieuw aan te sluiten bij het gewone onderwijs of om werk te vinden.

“In de loop van bijna vijfenveertig jaar heeft Foyer heel wat gerealiseerd”, vertelt Trappers ons. “We bouwden een grote expertise uit op het gebied van meertaligheid en onderwijs. Foyer ontwikkelde materialen en methoden voor het omgaan met meertaligheid in de klas en geeft advies en vorming aan scholen en initiatieven voor buitenschoolse opvang.”

Image and video hosting by TinyPic Image and video hosting by TinyPic Image and video hosting by TinyPic

Werking

Voor Foyer werken in totaal zo’n tachtig vaste medewerkers. “Daarnaast werken we ook met vrijwilligers, vooral bij bepaalde evenementen. Wie als vrijwilliger wil werken, kan zich aanmelden voor een gesprek om te zien waar hij of zij zou kunnen helpen.” Foyer heeft ook vele partners waarmee het samenwerkt op het terrein. Verder zijn er ook samenwerkingsovereenkomsten met organisaties die in dezelfde sector actief zijn, zoals het Huis van het Nederlands en bon vzw, het Brusselse onthaalbureau.

De directrice van Foyer en al haar deelwerkingen is Loredana Marchi. Zij staat al sinds 1989 aan het hoofd van de organisatie en heeft ook het vrouwenhuis Dar Al Amal opgericht. Voor haar jarenlange inzet voor de rechten en kansen van vrouwen met een migratiegeschiedenis kreeg ze in 2011 de titel van Vredesvrouw toegekend door de Vrouwenraad, Platform 1325 en het Instituut voor Gelijkheid van vrouwen en mannen.

Bruggen slaan tussen gemeenschappen

Ann Trappers werkt zelf als inhoudelijk coördinator voor Integratiecentrum Foyer. Dat is het Vlaamse Integratiecentrum voor Brussel. “Ik houd me bezig met de jaarplanning en verslaggeving naar de overheid toe. Voeling met het terrein behoud ik ook doordat ik nog één dag per week voor de Dienst Roma en Woonwagenbewoners werk.” Deze dienst probeert een brug te slaan tussen Romafamilies en Brusselse scholen. Met succes, aldus Trappers. “Dankzij het team van bemiddelaars, van wie de meesten zelf van Roma-origine zijn, heeft de dienst ervoor gezorgd dat er meer Romajongeren naar school gaan en dat er minder wordt gespijbeld.”

Ook de aparte tak van Foyer vzw heeft een eigen team van bemiddelaars. “De Dienst Interculturele Bemiddeling is actief in de domeinen welzijn en gezondheid. Ze tolken en vergemakkelijken de communicatie tussen artsen of hulpverleners en patiënten met een andere taal en cultuur.”

Nog steeds een jeugdhuis

Ontstaan uit een jeugdhuis, besteedt Foyer nog steeds veel aandacht aan jeugdwerking. Zo biedt Foyer vzw tal van culturele, educatieve en sportieve activiteiten op maat van jongeren aan. Een ander lovenswaardig initiatief van de vzw is de BIS Award. Ann Trappers: “BIS Award is een project waarbij jongeren gestimuleerd worden om hun talenten te verkennen en hun grenzen te verleggen. Een vijftiental jongeren wordt telkens geselecteerd om engagement van drie jaar aan te gaan en een individueel samengesteld takenpakket tot een goed einde te brengen.

Het takenpakket omvat telkens een uitdaging op vier domeinen: sport, studie, sociaal vrijwilligerswerk en expeditie. De deelnemende jongeren krijgen een studiebeurs (van gemiddeld zo'n 250 euro). Samen met het niveau, van brons naar goud, word ook de lat elk jaar hoger gelegd, zowel op vlak van sport en studie als op sociaal vrijwilligerswerk en expeditie.”

Image and video hosting by TinyPic Image and video hosting by TinyPic Image and video hosting by TinyPic

Al 40 jaar een voortrekkersrol

Ann Trappers ziet Foyer in de toekomst een nuttige rol blijven spelen. “Foyer zal blijven ijveren voor een samenleving waar iedereen op evenwaardige wijze aan kan deelnemen, over culturele en religieuze grenzen heen. We hebben aandacht voor nieuwe migraties en proberen die nieuwe groepen ook te bereiken. Ook Europa verdient onze aandacht: samenwerking en uitwisseling met organisaties uit andere Europese landen biedt nieuwe mogelijkheden.”

Wie graag verder wil kennis maken met Foyer, kan op de website terecht. Verder is iedereen meer dan welkom een van hun vele activiteiten. Zo opent Europees president Herman Van Rompuy op 6 juni de vernieuwde versie van het “Gewoon Vreemd Paleis”, een interactieve tentoonstelling over vooroordelen. Op 14 september is er dan weer de Jogging Leopold II in Molenbeek. Deze hardloopwedstrijd voor kinderen en volwassenen wordt elk jaar georganiseerd, en zorgt ook telkens voor heel wat randanimatie in de wijk. Tijdens de week van 14 tot 20 oktober ten slotte is er “Brussel in Dialoog”. Tijdens die week kan je aan talrijke dialoogtafels deelnemen en boeiende mensen van alle mogelijke achtergronden leren kennen.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Wij omarmen elke opmerking, prangende vraag, opbouwende kritiek of lovende reactie, so shoot! Oh ja .. en bedankt!