27 maart 2013

Aubergine Actuelle: Brussel of Babylon?

CHARLOTTE HUYSMANS
(tekst & foto)Vorige woensdag maakte BRIO (Brussels Informatie-, Documentatie- en Onderzoekscentrum) de resultaten van zijn taalbarometer van Brussel bekend. Deze barometer is het resultaat van twaalf jaar onderzoek naar de taalsituatie in de Belgische hoofdstad. Dat onderzoek werd gevoerd door professor Rudi Janssens van de Vrije Universiteit Brussel (VUB). Uit zijn onderzoek bleek dat de taaldiversiteit in Brussel het afgelopen decennium sterk is toegenomen.

Image and video hosting by TinyPic
Het Atomium: de nieuwe toren van Babel?

In het algemeen zijn Vlamingen ervan overtuigd dat het Nederlands tegenover het Frans terrein verliest in Brussel. Janssens’ onderzoek toont aan dat de realiteit iets complexer is. Zijn taalbarometer vertelt ons dat het Nederlands de laatste tien jaar goed heeft standgehouden, terwijl het Frans net aan aandeel heeft ingeboet. Talen die er dan weer op vooruit gaan zijn het Engels en het Arabisch. De taalbarometer is gebaseerd op steekproeven van elk 2500 Brusselaars. Op drie verschillende momenten heeft men gemeten hoeveel talen goed tot uitstekend gesproken werden. Dit aantal bleek gestaag omhoog te zijn gegaan gedurende de voorbije tien jaar. Bij de eerste steekproef ging het om 72 talen, bij de tweede om 96 en bij de laatste om 104. De acht meest gesproken talen in het Brusselse zijn gedurende deze hele periode dezelfde gebleven, maar onderling hebben er wel verschuivingen plaatsgevonden. De meest gesproken taal blijft het Frans, hoewel dat aandeel dus gaandeweg verminderd is. Het Engels is dan weer opgerukt naar een tweede plaats, waardoor het Nederlands nu de derde meest gesproken taal is in Brussel. Arabisch, Spaans, Duits, Italiaans en Turks vervolledigen de top 8.

Image and video hosting by TinyPic
bron
Patchwork

Dat er meer en meer Brusselaars van buitenlandse afkomst zijn, blijkt dus uit het taallandschap. In Brussel is er niet langer één dominante taal die boven alle andere uitsteekt, maar gaat het hier eerder om een patchwork aan talen. Een resultaat van deze diversifiëring is dat het Engels meer en meer gebruikt wordt voor onderlinge contacten, ook door Frans- of Nederlandstaligen. Bovendien is het zo dat een tiende van de inwoners geen Frans of Nederlands spreekt. Desalniettemin zijn het Frans en het Nederlands verre van uitgesproken. Opvallend is ook dat al de helft van de Brusselaars jonger dan 25 twee- of meertalig is opgevoed. Vaak gaat het hier dan om een combinatie van Frans of Nederlands en een andere taal.

Unieke positie

Deze groeiende Brusselse taaldiversiteit roept veel vragen op, zeker in een land als België met zijn complexe taalproblematiek. Dit maakt dat Brussel een speciale positie binnen de communautaire kwestie bezet. De mengelmoes aan talen die de gemiddelde Brusselaar in zijn dagelijks leven gebruikt zorgt ervoor dat de voeling met de andere gemeenschappen in België achteruit gaat. Zo gaf het merendeel van de ondervraagden aan geen toekomst met Vlaanderen dan wel Wallonië te zien zitten, mocht België splitsen.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Wij omarmen elke opmerking, prangende vraag, opbouwende kritiek of lovende reactie, so shoot! Oh ja .. en bedankt!